MASTER CLASSE

Compromesos amb el teu futur

Fa més de 20 anys que el nostre centre es dedica a la formació de nens, joves i adults en una gran diversitat de matèries.

Des de setembre de 2012 MASTER CLASSE dóna un gir als seus plantejaments pedagògics per adaptar-se a les necessitats i els interessos formatius dels estudiants del segle XXI.

Comencem així un nou camí amb un canvi de direcció que promou un enfocament educatiu més perfeccionat i amb un equip de professionals jove, dinàmic i totalment qualificat per atendre i satisfer les necessitats d’aprenentatge dels seus alumnes.

El nostre equip, per tant, està format per professors experts en la disciplina que imparteixen i amb la titulació corresponent que, amb la seva experiència, els acredita com a professionals en les diferents àrees que imparteixen.

L’objectiu principal en MASTER CLASSE és que els nostres alumnes aprenguin d’acord a un nivell d’exigència d’allò més competitiu dins d’un ambient agradable i que aquesta adquisició de coneixements es produeixi de manera senzilla i amena, fent que ells mateixos se sentin protagonistes del seu propi aprenentatge.

Per això, el professorat dissenya un programa d’estudi a mida en col · laboració amb la Direcció i Coordinació Pedagògica i es realitza un seguiment constant i personalitzat de l’alumne. Els grups reduïts ens permeten una major atenció a cadascun dels nostres estudiants.

De la mateixa manera, en les nostres classes de reforç escolar, tècniques d’estudi, raonament lògic, comprensió lectora, atenció psicopedagògica …, estem en contacte directe amb els tutors i els pares de l’alumne de forma continuada i durant tot el curs acadèmic, treballant conjuntament per afavorir el desenvolupament educatiu de l’infant.

La base del nostre plantejament és oferir el millor servei educatiu a uns preus ajustats i competitius per adaptar-nos de la millor manera possible a les circumstàncies de la societat actual.