Altres Idiomes

 • Francés

 frances-cornella
 • Per a totes les edats: infants, joves i adults.
 • Preparació per a l’obtenció de diplomes DELF (Diplôme Elémentaire de Langue Française), DELF-versió junior-i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française). Corresponents amb els nivells A1, A2, B1, B2 (DELF) i C1 i C2 (DALF) del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 • Tots els nivells: des del bàsic a l’avançat.
 • Professorat qualificat i especialitzat.
 • Grups reduïts.
 • Classes particulars.
 • Horaris flexibles.
 • Cursos de Francès a l’estranger per a joves i adults.Clases particulares.
 • Horarios flexibles.
 • Cursos de Francés en el extranjero para jóvenes y adultos.
 • Alemany

 aleman-cornella
 • Per a totes les edats: infants, joves i adults.
 • Tots els nivells: des d’inicial a avançat.
 • Preparació per als exàmens del Goethe Institut i obtenció de diplomes ZDaf (Zertifikat Deutsch – Certificat d’Alemany), ZMP (Zentrale Mittelstufeprüfung – Examen de nivell mitjà) i ZOP (Zentrale Oberstufeprüfung – Examen de nivells superior), en correspondència amb els nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 • Professorat qualificat i especialitzat.
 • Grups reduïts.
 • Classes particulars.
 • Horaris flexibles.
 • Cursos d’Alemany a l’estranger per a joves i adults
 • Italià

 italiano-cornella
 • Per a totes les edats: infants, joves i adults.
 • Tots els nivells: des d’inicial a avançat.
 • Preparació per obtenir els diplomes plerta (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) de la Institució Dante Alighieri, certificat oficial que demostra la competència Lingüística a la Llengua Italiana com a llengua estrangera en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.
 • Classes particulars.
 • Grups reduïts.
 • Horaris flexibles.
 • Xinès mandarí

 chino-cornella
 • Per a nens i adults.
 • Introducció a la llengua i cultura xineses.
 • Estudi de la llengua oral, els caràcters xinesos, lectura, escriptura i gramàtica.
 • Classes particulars.
 • Espanyol per a estrangers

  español-cornella
 • Per a totes les edats: infants, joves i adults.
 • Tots els nivells, des d’inici.
 • Preparació pels exàmens oficials de l’Institut Cervantes DELE (Diploma Espanyol com a Llengua Estrangera) a Nivell operatiu, Nivell soltesa i Nivell domini.
 • Classes particulars.
 • Horaris flexibles
 • Català

 catala-cornella
 • Per a totes les edats: infants, joves i adults.
 • Tots els nivells, des d’inici.
 • Preparació per a l’obtenció dels certificats de català expedits per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, en els seus cinc nivells: Nivell Bàsic (A bàsic), Nivell elemental (A elemental), Nivell intermedi (B), Nivell de suficiència (C), Nivell superior (d), que es corresponen respectivament amb els nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 • Classes particulars.
 • Horaris flexibles.