Metodologia d’Estudi

metodologiaDe tots és coneguda la importància de parlar anglès, llengua oficial de molts països com Gran Bretanya i Irlanda, Estats Units, Canadà, Malta i l’Índia entre altres.

Tanmateix, encara en llocs en què l’anglès no és llengua oficial, el coneixement que tenen del mateix permet que en gairebé tothom puguem ser capaços de comunicar-nos a través d’aquest idioma. Es tracta de la segona llengua de moltíssims països en què la majoria de la població posseeix un domini.

Al nostre país, en canvi, poques persones aconsegueixen comunicar-se correctament en anglès, algunes d’elles fins i tot després de llargs anys d’assistir a classes i provar diferents mètodes.

Pensem que la majoria de cursos focalitzen tota l’atenció en la gramàtica anglesa. Nosaltres també la considerem important, encara que només com una part de la llengua i sempre lligada a altres nivells de la mateixa, tant de comprensió com d’expressió.

metodologia-estudio-cornellaEn MASTER CLASSE creiem que l’anglès ha de ser, sens dubte, la llengua vehicular de les classes, i que una bona combinació de tots els elements -reading, writing, speaking and listening- des de l’inici , ens permetrà afrontar positivament el nostre aprenentatge. Un altre aspecte essencial és motivar l’alumne per aconseguir que aquest s’expressi en anglès des del primer moment-d’acord al seu nivell concret-, sense cap temor a equivocar-se, per anar corregint errors alhora que va augmentant el seu vocabulari, la seva gramàtica i la seva comprensió escrita i oral. En definitiva, la progressiva adquisició de la llengua que està aprenent mitjançant el seu propi ús.

La mateixa metodologia per a l’estudi de l’Anglès és vàlida per a altres idiomes com el Francès, l’Alemany i l’Italià. Considerem essencial començar a parlar des del primer moment, encara que al principi es tracti únicament de coses senzilles que a poc a poc aniran guanyant dificultat.