Seguiment Pedagògic

refuerzoescolar-cornella

Principalment indicat per a aquells alumnes d’Educació Infantil i Primària que necessiten una atenció educativa especial per poder progressar adequadament en l’adquisició de les competències mínimes exigides per al seu nivell i / o curs a l’escola.

Tractem, no només d’anar millorant les competències sinó d’intentar superar dificultats que se’ls puguin presentar, buscant l’arrel del problema i, en la mesura del possible, evitar complicacions futures.

Per això demanem sempre la col · laboració del col · legi en què estudien, estant sempre en contacte amb el tutor o tutora escolar del nostre alumne, qui ens posa en coneixement d’aquells aspectes que més hem de tenir en compte i en què haurem de fer més incidència.

Amb el seguiment continu podrem saber si el camí escollit és el correcte i si anem progressant adequadament i superant a poc a poc les dificultats.